Aydın Bilgi Koleji
0 (256) 212 82 92 - 0 (549) 211 82 92
info@aydinbilgikoleji.com
“ Sıkça Sorulan Sorular ”
Özel okullarda uygulanan eğitim programları devlet okulları ile aynı mıdır ?

Özel okullar resmi okullar için Bakanlıkça onaylanan programları uygulamakla yükümlüdürler. Bununla birlikte 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununun 6. maddesi gereği Bakanlıkça onaylanmak şartıyla farklı programlarda uygulayabilirler.

TC vatandaşı olmayan öğrenciler özel okullarda öğrenim görebilir mi ?

TC vatandaşı olmayan öğrenciler özel okullarda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun madde 13/6 ncı fıkrası “Bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan T.C. uyruklu öğrenci sayısının %30 unu aşamaz” hükmüne göre öğrenim görebilirler.

Özel okullarda uygulanan farklı ücret tarifeleri tespit edilmektedir ?

Özel okullarda uygulanan fiyat tarifeleri 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12. maddesi çerçevesinde MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53/1 incı maddesine göre tespit edilir.

Özel okullarda öğrenciler için kayıt şartları nelerdir ?

Her özel okulun genel kayıt şartlarının yanında, özel kayıt şartları da vardır. Öğrenciler kayıt olmak istediği özel okulun genel ve özel kayıt şartlarını okul müdürlüklerinden öğrenebilirler.

Ülkemizde bulunan özel okul türleri nelerdir ?

Okulöncesi, ilkokul, ortaokul, Genel Lise, Anadolu lisesi, Fen lisesi, Çeşitli Meslek ve Teknik liseleri (sağlık, güzel sanatlar) ile azınlık okulları (ilkokul,ortaokul ve lise) Yabancı Okullar ile uluslar arası okullar özel eğitim okulları gibi türler bulunmaktadır.

Özel okullara yönelik teşvikler var mı? Varsa bu teşviklerden yararlanmak isteyenler başvurularını nereye ve nasıl yapmalıdır. ?

Özel Okullara yönelik teşvikler, 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar) ile 20 Haziran 2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” hükümleri kapsamında uygulanmaktadır. Teşvik Belgesi müracaatları, valilik uygun görüş yazısı ile Ekonomi Bakanlığına yapılması gerekmektedir.

Özel okul açma şartları ve açılış prosedürleri nelerdir ?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen ve Yönetmelik ekinde yer alan “Özel Öğretim Kurumu Açacaklar İçin Başvuru Formu (EK:1) in doldurularak, formda belirtilen bilgi ve belgelerle, kurum açılacak yerin bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracaatta bulunulur. Aynı Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi gereğince düzenlenecek rapor ve belgelere göre inceleme yapılarak uygun bulunanlara Bakanlıkça Kurum Açma İzni İle İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir.

Özel okullarla ile ilgili şikayetler nereye nasıl yapılır ?

Özel okullarla ilgili şikayetler ilçe/il milli eğitim müdürlükleri ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne yapılır. Şikayetlerin dilekçe/e-posta ile yapılması, dilekçeyle ve e-posta şikayeti yapan şahsın adı ve soyadı ile adresinin bulunması gerekir